آگهی استخدام بیمارستان نمازی استان فارس

پویا ۱۱ تیر ۱۳۹۲ | تیر ۱۱, ۱۳۹۲ ۰ تعداد بازدید :
آگهی استخدام بیمارستان نمازی استان فارس

بیمارستان نمازی واقع در استان فارس شهر شیراز تعدادی نیروی پرستار و کمک بهیار استخدام می کند:

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

فارس

شیراز

نمازی

پرستار

کارشناس

براساس قانون کار

ساعت در ۴۴ هفته

۰۷۱۱-

۶۴۷۴۳۶۳۲-

۶۴۷۴۳۱۹

کمک بهیار

دیپلم

آخرین مهلت تماس ۲۵ تیر ماه ۹۲ می باشدفرستادن دیدگاه »

--!>