استخدام کارشناس بهداشت و کارشناس حشره شناسی

پویا ۲۷ تیر ۱۳۹۲ | تیر ۲۷, ۱۳۹۲ ۰ تعداد بازدید :
استخدام کارشناس بهداشت و کارشناس حشره شناسی
  کارشناس بهداشت حرفه ای کار
موسسه تحقیقاتی خودروسازی
ارسال رزومه و سوابق کاری به آدرس ایمیل زیر می باشد:

jobsonkhodro@gmail.com


  یک شرکت سمپاشی
جهت مسئول فنی به یک کارشناس حشره شناسی یا بهداشت محیط نیازمند است.

ارسال رزومه faraasayeshtoran@gmail.com
فرستادن دیدگاه »

--!>