اولین کنگره درماتولوژی شمال غرب ایران

خداقلی راهبی ۳۰ تیر ۱۳۹۱ | تیر ۳۰, ۱۳۹۱ ۰ تعداد بازدید : 660 views
برگزار کنندگان: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
زمان برگزاری: ۱۵ الی ۱۷ شهریور ۱۳۹۱
ارسال خلاصه مقالات: ۳۱/۴/۱۳۹۱
مکان برگزاری: تبریز، هتل پارس ائل گلی

سایت همایش
فرستادن دیدگاه »


--!>