بهبود رتبه پژوهشی دانشکده پرستاری یاسوج

یاسر ۹ تیر ۱۳۹۲ | تیر ۹, ۱۳۹۲ ۰ تعداد بازدید :
بهبود رتبه پژوهشی دانشکده پرستاری یاسوج

محمد ذوالعدل معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گفت:  دانشگاه علوم یاسوج در ارزشیابی فعالیت های پژوهشی وزارت بهداشت در میان دانشگاه های تیپ ۳ حائز رتبه ۲ شد.

وی با بیان اینکه این دانشگاه با کسب رتبه ارتقای ۵ پله ای داشته است.

ادامه داد: رتبه پیشین دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در فعالیت های پژوهشی با ۲۶۰۰ امتیاز در سال ۹۰ هفت بود که رتبه آن درنسل ۹۱ با کسب ۴۴۰۰ امتیاز به جایگاه دوم ارتقا یافت.

وی گفت: با اشاره به وجود ۵ دانشکده در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج یاد آور شد و در این میان سهم دانشکده پرستاری و مامایی ۳۵ درصد بوده است این امتیاز به موارد متعددی چون میزان ارجاع به مقاله، تألیف کتب بستگی دارد.

منبع
فرستادن دیدگاه »

--!>