بیست و دومین کنگره سالیانه چشم پزشکی ایران

خداقلی راهبی ۳۰ تیر ۱۳۹۱ | تیر ۳۰, ۱۳۹۱ ۰ تعداد بازدید : 949 views
بیست و دومین کنگره سالیانه چشم پزشکی ایران
برگزار کنندگان: انجمن چشم پزشکی ایران، مرکز تحقیقات و گروه چشم بیمارستان رسول اکرم تهران
زمان برگزاری: ۸ الی ۱۱ آبان ۱۳۹۱
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های رازی

سایت همایش:

http://www.irso.org/default.aspx
فرستادن دیدگاه »


--!>