تولید واکسن ضد سرطان

پویا ۲۲ مرداد ۱۳۹۱ | مرداد ۲۲, ۱۳۹۱ ۰ تعداد بازدید :

به گزارش آی آر مد دکتر محمود جدی تهرانی رئیس پژوهشکده منوکلونال پژوهشگاه ابن سینا با اشاره به جزئیات پروژه تولید واکسن ضد سرطان گفت: تولید این واکسن در مرحله آزمایشگاهی و تست مولکولی است که در صورت نهایی شدن می تواند به عنوان واکسن جهانی عرضه شود.

جدی تهرانی در گفتگو با مهر، تولید واکسن ضد سرطان را یکی از پروژه های بزرگ ملی دانست و افزود: یک پروتئین به دو صورت در سلولهای عادی و سرطان ابراز می شود و در صورتی که بتوانیم سلولهای سرطانی را هدف گیری کنیم می توانیم از طریق سیستم ایمنی بدن با از بین بردن مولکولهای سرطانی بیماران مبتلا را درمان کنیم.

دکتر جدی تهرانی با تاکید بر اینکه با این روش به مولکولهای عادی بدن آسیبی وارد نمی شود، اضافه کرد: برای این منظور مولکول سرطانی را وارد بدن می کنیم تا سیستم ایمنی دفاعی بدن بر علیه مولکول نوع سرطانی تجهیز شود و هر زمانی که سرطان در بدن فرد ایجاد شد و آن مولکول را ابراز کرد، سیستم دفاعی بدن در برابر آن واکنش نشان دهد.

وی با اشاره به عملکرد این روش، یادآور شد: در صورتی که فردی مبتلا به سرطان باشد، استفاده از این واکسن یک نوع روش درمانی محسوب می شود و چنانچه فرد مبتلا به این بیماری نباشد، با تزریق این واکسن سیستم دفاعی بدن بر علیه مولکول نوع سرطانی تجهیز می شود و هر زمانی که فرد مبتلا به سرطان شود، سیستم دفاعی بدن بیدار شده سلول سرطانی را از بین می برد.

دکتر تهرانی با تاکید بر اینکه از این روش می توان برای درمان بیماران مبتلا به سرطان و واکسیناسیون افراد سالم استفاده کرد، اضافه کرد:بر اساس این ایده پروژه تولید واکسن “ضد سرطان” تعریف شد. این واکسن قادر خواهد بود سیستم ایمنی بدن را بر علیه سلول سرطانی وارد عمل کند.

وی با بیان اینکه برای این منظور در ابتدا ۵۸ مولکول هدف گیری شد، اضافه کرد: تعداد مولکولهای هدف گیری شده وسیع انتخاب شد تا از میان آنها، مولکولهایی که در بروز سرطان موثرتر هستند انتخاب کنیم و تمرکز مطالعات این پروژه بر اساس این مولکولها خواهد بود.

تهرانی با بیان اینکه این پروژه در فاز آزمایشگاهی و تست مولکولی است، افزود: نتایج به دست آمده از آزمایش این واکسن در نمونه های کوچکتر مطلوب بوده است و در صورت حمایت از این پروژه می توان به عنوان یک واکسن جهانی برای درمان سرطانهای مختلف به کار رود.

رئیس پژوهشکده منوکلونال پژوهشگاه ابن سینا، میزان بودجه این پروژه را ۳۰ میلیارد تومان ذکر کرد و ادامه داد: قرار بود این پروژه طی چندین سال اجرایی شود ولی متاسفانه به دلیل اینکه بودجه های لازم برای این پروژه دریافت نشد، با کندی اجرایی می شود.

وی یاد آور شد: در صورت حمایتهای مطلوب از این پروژه می توانیم در آینده نزدیک به این واکسن جهانی دست یابیم.
فرستادن دیدگاه »

--!>