جزئیات دو آزمون ارتقای دستیاری و گواهینامه تخصصی پزشکی

پویا ۲۳ خرداد ۱۳۹۱ | خرداد ۲۳, ۱۳۹۱ ۰ تعداد بازدید :

امتحانات ارتقای دستیاری و گواهینامه تخصصی پزشکی در ۲۹ تیرماه به طور همزمان در دانشگاه های علوم پزشکی برگزار می شود.
امتحانات ارتقای دستیاری در ۲۹ تیرماه به طور همزمان در دانشگاه های علوم پزشکی که به ترتیب دستیار اشتغال دارند، برگزار می شود و آزمون گواهینامه تخصصی نیز منحصراً در ۸ دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهیدبهشتی، تبریز، شیراز، اصفهان، اهواز، مشهد و کرمان برگزار خواهد شد.

اعلام جزئیات نمرات مکتسبه در آزمون ارتقای دستیاری

آزمون های ارتقای دستیاری تخصصی شامل دو بخش ارزیابی درون بخشی و آزمون کتبی است. ارزیابی درون بخشی با ۱۵۰ نمره از سوی گروههای آموزشی که دستیار در آن مشغول به تحصیل است، انجام می شود.

آزمون کتبی هم ۱۵۰ نمره دارد که شامل دو بخش آزمون کتبی دوره ها با نمره ۶۰ از ۱۵۰ و آزمون کتبی سالیانه تحت نظارت دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی و برگزاری توسط دانشگاه مجری برنامه دستیاری با نمره ۹۰ از ۱۵۰ است.

بر اساس مصوبه شصت و چهارمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی ملاک مقایسه برای آزمون های ارتقاء دستیاری از میانگین نمره ۲۰ درصد شرکت کنندگان برتر هر رشته در هر دانشگاه که بالاترین نمرات را کسب کرده اند، تعیین می شود.

هر دستیار تخصصی پزشکی برای ارتقاء به سال بالاتر باید در آزمون ارتقاء شرکت کند و برای قبولی در این آزمون باید حداقل نمره ارزیابی درون بخشی، حداقل نمره کتبی و حداقل نمره کل را بدست آورد و در غیر اینصورت مردود یا مشروط شناخته می شود.

اخراج دستیارانی که در طول دوران دستیاری سه بار در امتحانات ارتقاء مردود شوند

دستیارانی که در طول دوران دستیاری سه بار در امتحانات ارتقاء مردود شوند از سیستم آموزش تخصصی بالینی پزشکی اخراج خواهند شد و دستیارانی نیز که در امتحان ارتقاء سال اول به دوم دوبار مردود شوند مجاز به ادامه دوره دستیاری تخصصی پزشکی نخواهند بود.

مقررات آزمون گواهینامه تخصصی پزشکی

کلیه دستیارانی که حداکثر تا پایان آبان ۹۱ دوره دستیاری آنها به اتمام می رسد و تا تاریخ ۳۱ تیرماه حداقل مدت ۱۱ ماه از زمان کسب قبولی در مقطع ماقبل گواهینامه آنها گذشته و در این مدت در بخش حضور داشته و مشغول به طی دوره آموزشی بوده اند مجاز به شرکت در آزمون کتبی گواهینامه تخصصی پزشکی هستند.

با توجه به مصوبه شورای آموزش پزشکی و تخصصی شرط قبولی در آزمون گواهینامه تخصصی دستیاران کسب حدنصاب نمره قبولی آزمون های ارزیابی درون بخشی با حداقل نمره ۱۰۵، آزمون کتبی با حداقل نمره ۹۵ و نمره کل با حداقل نمره ۲۱۵ است.

آزمون کتبی سالیانه ارتقاء و گواهینامه تخصصی در کلیه رشته های تخصصی دارای یک دفترچه واحد با ۱۵۰ سئوال است و نتایج نهایی باید از سوی دانشگاهها در مردادماه به وزارت بهداشت اعلام شود. هر دستیار تخصصی پس از قبولی در آزمون گواهینامه می تواند به عنوان متخصص پزشکی فعالیت خود را آغاز کند.
فرستادن دیدگاه »

--!>