راه‌اندازی دانشکده داروسازی و سه مرکز تحقیقاتی در گیلان

پویا ۲ شهریور ۱۳۹۱ | شهریور ۲, ۱۳۹۱ ۰ تعداد بازدید :

با ابلاغ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشکده داروسازی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان راه اندازی می شود.

 

به گزارش سرویس دانشگاهی ایسنا، طی نامه ای از سوی دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد رای صادره در دویست و هفدهمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی با تاسیس دانشکده داروسازی و راه اندازی رشته دکتری عمومی داروسازی با ظرفیت پذیرش ۳۰ دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان موافقت اصولی بعمل آمد.

 

بنا براین گزارش همچنین سه مرکز تحقیقاتی جدید با ابلاغ وزیر بهداشت در استان گیلان راه اندازی می شود. این مراکز شامل مرکز تحقیقات بیماریهای آلرژِیک سینوس و بینی ، مرکز تحقیقات اختلالات رشد کودکان و مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت هستند.

 

این گزارش حاکیست طی نامه ای از سوی دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد رای صادره در دویست و شانزدهمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی با تاسیس مرکز تحقیقات بیماریهای آلرژِیک سینوس و بینی، مرکز تحقیقات اختلالات رشد کودکان و مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان موافقت اصولی بعمل آمد.
فرستادن دیدگاه »

--!>