سیزدهمین همایش علوم دارویی ایران

پویا ۱۲ مرداد ۱۳۹۱ | مرداد ۱۲, ۱۳۹۱ ۰ تعداد بازدید :
سیزدهمین همایش علوم دارویی ایران

۱۳ شهریور ماه تا ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

برگزارکننده : انجمن علوم دارویی ایران، دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان
مسئول : دکتر سید ابوالفضل مصطفوی
تلفن : ۰۳۱۱۶۷۰۰۲۷۲
وب سایت : www.ipsc2012.com
محورهای همایش :
۱٫ Biopharmaceutics, Pharmacokinetics and Drug Metabolism
۲٫ Hospital, Community and Clinical Pharmacy
۳٫ Medicinal Chemistry
۴٫ Pharmaceutical Analysis and Quality Assurance
۵٫ Pharmaceutical Biotechnology
۶٫ Pharmaceutical Education and Professional Pharmacy
۷٫ Pharmaceutical Nanotechnology
۸٫ Pharmaceutical Technology
۹٫ Pharmacoeconomics and Pharmacoepidemiology
۱۰٫ Pharmacognosy
۱۱٫ Pharmacology
۱۲٫ Phytochemistry
۱۳٫ Radiopharmacy
۱۴٫ Toxicologyفرستادن دیدگاه »

--!>