سیزدهمین همایش علوم دارویی ایران

خداقلی راهبی ۱۲ مرداد ۱۳۹۱ | مرداد ۱۲, ۱۳۹۱ ۰ تعداد بازدید : 853 views
سیزدهمین همایش علوم دارویی ایران

۱۳ شهریور ماه تا ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

برگزارکننده : انجمن علوم دارویی ایران، دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان
مسئول : دکتر سید ابوالفضل مصطفوی
تلفن : ۰۳۱۱۶۷۰۰۲۷۲
وب سایت : www.ipsc2012.com
محورهای همایش :
۱٫ Biopharmaceutics, Pharmacokinetics and Drug Metabolism
۲٫ Hospital, Community and Clinical Pharmacy
۳٫ Medicinal Chemistry
۴٫ Pharmaceutical Analysis and Quality Assurance
۵٫ Pharmaceutical Biotechnology
۶٫ Pharmaceutical Education and Professional Pharmacy
۷٫ Pharmaceutical Nanotechnology
۸٫ Pharmaceutical Technology
۹٫ Pharmacoeconomics and Pharmacoepidemiology
۱۰٫ Pharmacognosy
۱۱٫ Pharmacology
۱۲٫ Phytochemistry
۱۳٫ Radiopharmacy
۱۴٫ Toxicologyفرستادن دیدگاه »


--!>