سیزدهمین کنگره سراسری بیوشیمی ایران

پویا ۳۰ تیر ۱۳۹۱ | تیر ۳۰, ۱۳۹۱ ۰ تعداد بازدید :
سیزدهمین کنگره سراسری بیوشیمی ایران
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی یزد
زمان برگزاری: ۱ الی ۳ اسفند ۱۳۹۱
مکان برگزاری: یزد

سایت همایش:

http://congress.ssu.ac.ir/congress/index.php/ebby/
فرستادن دیدگاه »

--!>