پنجمین کنگره بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان

پویا ۲ شهریور ۱۳۹۱ | شهریور ۲, ۱۳۹۱ ۰ تعداد بازدید :
برگزارکننده : انجمن علمی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران

۱۷ تا ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۱

محورهای همایش :
روان پزشکی کودک و نوجوان: همه گیر شناسی، علت شناسی، آسیب شناسی و علامت شناسی اختلالات روان پزشکی کودکان و نوجوانان نظیر اختلالات خلقی، اضطرابی، اختلال سازگاری، بیش فعالی و نقص تمرکز، اختلال رفتار مقابله جوئی و بی اعتنائی، اختلال سلوک، اختلالات خوردن، اختلالات خواب، اختلالات سایکوتیک، اختلالات سوماتوفرم و اختلالات طیف اوتیسم. جنبه های عصب روان شناختی و تکاملی ، شیوه های ارزیابی، تشخیص و درمان در روان پزشکی کودک و نوجوان.
سلامت روان کودکان و نوجوانان: ارتقای سلامت روان در حوزه های مختلف اجتماعی، پیشگیری و شناخت عوامل خطر و عوامل حمایتی و نیز سیستم های ارائه خدمات سلامت روان در کودکان و نوجوانان.
روان پزشکی مشاوره- رابط کودکان و نوجوانان: جنبه های روان پزشکی اختلالات طبی غیر روان پزشکی، بیماری های سایکوسوماتیک و سوماتوسایکیک کودکان، سلامت روان در بیمارستان های کودکان.
مداخلات داروئی: درمان های داروئی، اثر بخشی، فارماکو دینامیک و فارماکوکینتیک ، عوارض جانبی داروها و درمان های ترکیبی در حوزه کودک و نوجوان.
مداخلات غیر داروئی: مداخلات غیر داروئی شامل آموزش روانشناختی، آموزش خانواده، روان درمانی های فردی و گروهی در سطح پیشگیری اولیه و درمان در حوزه کودک و نوجوان.
حوزه های مختلف روانشناسی: روانشناسی عمومی، بالینی، تربیتی، سلامت، کودکان استثنائی و سایر حوزه های مرتبط با کودک و نوجوان.
طب اورژانس: اورژانس های روان پزشکی کودک.
طب ورزش: سلامت روانی در محیط های ورزشی کودکان و نوجوانان، مداخلات مرتبط با ارتقای سلامت روانی در ورزش.
علوم اعصاب: علوم اعصاب بخصوص جنبه های شناختی در حوزه کودک و نوجوان.
روان پرستاری کودکان: روان پرستاری در بخش های روان پزشکی و بخش های طبی غیر روان پزشکی.
بهداشت روانی مادر و کودک: مراقبت های روانی از مادر در دوران حاملگی و نوزاد و شیروخوار و ارتباط مادر و کودک.
بهداشت روان در مدارس: پیشگیری از آسیب های اجتماعی، سلامت روان و ارتقای آن در نظام آموزش و پرورش و حوزه های مرتبط با تعلیم و تربیت.
کار درمانی: توان بخشی کودکان در رمینه های تکاملی از طریق مداخلات کاردرمانی.
گفتار درمانی: جنبه های رشدی زبان، شناسائی نواقص گفتاری و مداخلات درمانی.
مددکاری: حوزه مددکاری و حمایت های اجتماعی.
ارتقاء کیفیت زندگی: ارتقاء کیفیت زندگی در کودکان، والدین و خانواده ها.

 

وب سایت همایش : congress.iacap.ir/index.php/cnfs/5th-1391
فرستادن دیدگاه »

--!>