زمان ثبت نام و برگزاری چهلمین آزمون دستیاری تخصصی

پویا ۲۸ مهر ۱۳۹۱ | مهر ۲۸, ۱۳۹۱ ۰ تعداد بازدید :
زمان ثبت نام و برگزاری چهلمین آزمون دستیاری تخصصی

جدول زمانبندی ثبت نام و برگزاری آزمون چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی رشته های پزشکی بالینی جهت اطلاع کلیه افراد متقاضی شرکت در آزمون مذکور اعلام میگردد

ثبت نام جهت شرکت در آزمون دستیاری تخصصی چهلم:

آغاز ثبت نام :۱۱/۹/۹۱

پایان ثبت نام :۶/۱۰/۹۱

کلیه مراحل ثبت نام از طریق سایت اینترنتی http://sanjeshp.ir انجام می پذیرد.

تاریخ برگزاری آزمون : ۵/۲/۹۲

سایر اطلاعات مرتبط با مشمولین ثبت نام و شرکت در آزمون همراه با آغاز ثبت نام طی دستورالعملی از طریق سایت مذکور اعلام خواهد گردید.
فرستادن دیدگاه »

--!>