کارت ورود به جلسه ارشد پزشکی

yast6r ۱۸ فروردین ۱۳۹۲ | فروردین ۱۸, ۱۳۹۲ ۰ تعداد بازدید : 3,215 views
کارت ورود به جلسه ارشد پزشکی

به اطلاع داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۲ رشته های گروه پزشکی می رساند آزمون مذکور طبق جدول زمان بندی اعلام شده در تاریخ ۱۰ و ۹/۳/۹۲ طی دو نوبت صبح و عصر برگزار خواهد شد. کارت ورود به جلسه ارشد پزشکی در تاریخ ۴ تا ۸/۳/۹۲ در سایت مرکز سنجش قرار خواهد گرفت. اطلاعات تکمیلی درخصوص رشته های هرنوبت در تاریخ ۱۸/۲/۹۲ به اطلاع عموم خواهد رسید.

منبع
فرستادن دیدگاه »


--!>