کنفرانس منطقه ای انفورماتیک پزشکی

پویا ۱۲ مرداد ۱۳۹۱ | مرداد ۱۲, ۱۳۹۱ ۰ تعداد بازدید :

۲۵ آبان ماه ۱۳۹۱

برگزارکننده : انجمن علمی مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مسئول : علیرضا قهرمانی برندق
تلفن : ۰۴۱۱-۳۳۹۶۱۶۷
وب سایت :conference.iaut.ac.ir/MEDI-F.Home.aspx
محورهای همایش :
• پرونده الکترونیک سلامت
• سیستم های پزشکی از راه دور
• آموزش الکترونیکی در نظام سلامت
• داده کاوی و اکتشاف درنظام سلامت
• استانداردها و امنیت در نظام سلامت
• کاربردهای واقعیت مجازی در نظام سلامت
• فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام سلامت
• شبکه های الکترونیکی بهداشتی ؛ درمانی و اورژانسیفرستادن دیدگاه »

--!>