کنگره بین المللی نوروساینس پایه و بالینی

پویا ۳۰ تیر ۱۳۹۱ | تیر ۳۰, ۱۳۹۱ ۰ تعداد بازدید :
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی تهران
زمان برگزاری: ۱۷ الی ۱۹ آبان ۱۳۹۱
ارسال خلاصه مقالات: ۱/۵/۱۳۹۱
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های رازی

سایت همایش:

http://bcnc.tums.ac.ir/
فرستادن دیدگاه »

--!>