کنگره بین المللی پوست زیبایی و لیزر

خداقلی راهبی ۳۰ تیر ۱۳۹۱ | تیر ۳۰, ۱۳۹۱ ۰ تعداد بازدید : 1,559 views
برگزار کننده: مرکز آموزش و پژوهش بیماری های پوست و جذام دانشگاه علوم پزشکی تهران
زمان برگزاری: ۱۹ الی ۲۱ مهر ۱۳۹۱
مکان برگزاری: تهران، هتل المپیک

سایت همایش:

http://crtsdl.tums.ac.ir/congress.html
فرستادن دیدگاه »


--!>