اخبار دانشجویی »

تمهیدات جدید مرکز سنجش آموزش پزشکی برای حفاظت از آزمون‌ها

تمهیدات جدید مرکز سنجش آموزش پزشکی برای حفاظت از آزمون‌ها

پویا تیر ۱۴, ۱۳۹۲ ۰

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی از برنامه‌های این مرکز برای افزایش امنیت و حفاظت از آزمون‌ها خبر داد.

بیشتر بخوانید »
تاسیس شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک

تاسیس شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک

پویا تیر ۱۴, ۱۳۹۲ ۰

معاون آموزش و تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی اراک، گفت: شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با تاسیس شعبه بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک موافقت کرد

بیشتر بخوانید »
ارتقا دانشکده علوم پزشکی دزفول به دانشگاه

ارتقا دانشکده علوم پزشکی دزفول به دانشگاه

پویا تیر ۱۴, ۱۳۹۲ ۱

رییس دانشکده علوم پزشکی دزفول با اشاره به تصویب طرح ارتقاء این دانشکده به دانشگاه در سفر اخیر هیأت دولت به استان، گفت: شورای گسترش وزارت بهداشت با تأسیس دانشگاه علوم‌ پزشکی دزفول موافقت

بیشتر بخوانید »
تاسیس شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی قزوین

تاسیس شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی قزوین

پویا تیر ۱۲, ۱۳۹۲ ۰

موافقت اصولی تاسیس شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی قزوین در نشست شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي.

بیشتر بخوانید »
پذیرش دانشجوی دکترای پزوهشی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

پذیرش دانشجوی دکترای پزوهشی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

پویا خرداد ۲۴, ۱۳۹۲ ۰

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن در راﺳﺘﺎي ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ آﺷﻨﺎ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ در حوزه های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ دانشجو می پذیرد

بیشتر بخوانید »
کارشناسی ارشد بهداشت محیط در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

کارشناسی ارشد بهداشت محیط در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

پویا خرداد ۱۶, ۱۳۹۲ ۰

مجوز پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد بهداشت محيط به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان صادرشد

بیشتر بخوانید »
پنجمین جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی

پنجمین جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی

پویا خرداد ۱۶, ۱۳۹۲ ۰

پنجمین جشنواره فرهنگی دانشجویی در دو مرحله دانشگاهی و کشوری در ارومیه برگزار می شود،

بیشتر بخوانید »
دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی ۹۲

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی ۹۲

پویا خرداد ۹, ۱۳۹۲ ۱۲

دانلود رایگان سوالات آزمون های کارشناسی ارشد علوم پزشکی سال 1392 وزارت بهداشت

بیشتر بخوانید »
آخرین مهلت ثبت نام عتبات دانشگاهیان

آخرین مهلت ثبت نام عتبات دانشگاهیان

یاسر اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۲ ۰

دبیر ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان از تمدید مهلت ثبت‌نام اینترنتی عتبات دانشگاهیان خبر داد و آخرین مهلت ثبت نام عتبات دانشگاهیان را تا ساعت ۱۲ ظهر روز پنجشنبه (۲۶ اردیبهشت ماه) اعلام نمود..  

بیشتر بخوانید »
جدایی دانشگاه ایران از تهران

جدایی دانشگاه ایران از تهران

یاسر فروردین ۲۰, ۱۳۹۲ ۱

حسن طریقت منفرد ، پس از تشکیل شورای گسترش آموزش پزشکی وزارت بهداشت در جمع خبرنگاران حاضر شد و خبر انتزاع مجدد دانشگاه علوم پزشکی ایران از دانشگاه علوم پزشکی تهران را اعلام کرد.

بیشتر بخوانید »
--!>