ارگانها »

افزایش احتمال پرولاپس ارگان های لگن در زایمان طبیعی

افزایش احتمال پرولاپس ارگان های لگن در زایمان طبیعی

پویا تیر ۱۷, ۱۳۹۲ ۰

طبق مطالعه ای که در دانشکده پزشکی ییل روی زنان چینی انجام پذیرفت مشخص گردید زنانی که زایمان طبیعی داشته اند طی یک سال بعد از زایمان در معرض افزایش ریسک پرولاپس ( پایین

بیشتر بخوانید »

پرولاپس ارگانهای لگنی

پویا تیر ۱۷, ۱۳۹۲ ۰

برامدگی یا بیرون زدگی اعضای لگن مثل رحم , مثانه و رکتوم به داخل کانال واژن یا بیرون از واژن است

بیشتر بخوانید »
--!>