بیرون زدگی »

پرولاپس ارگانهای لگنی

پویا تیر ۱۷, ۱۳۹۲ ۰

برامدگی یا بیرون زدگی اعضای لگن مثل رحم , مثانه و رکتوم به داخل کانال واژن یا بیرون از واژن است

بیشتر بخوانید »
--!>