سازمان تامین اجتماعیی »

استخدام پرستار در سازمان تامین اجتماعی استان تهران

استخدام پرستار در سازمان تامین اجتماعی استان تهران

پویا تیر ۲۰, ۱۳۹۲ ۰

سازمان تامین اجتماعی استان تهران به منظور تکمیل کادر پرستاری خود به صورت پیمانی و از طریق برگزاری مصاحبه ی تخصصی علمی و طی سایر مراحل،پرستار جذب می نماید.

بیشتر بخوانید »
جذب پرستار در سازمان تامین اجتماعی

جذب پرستار در سازمان تامین اجتماعی

پویا تیر ۱۲, ۱۳۹۲ ۰

مدیر کل درمان تأمین اجتماعی استان تهران از آغاز فرایند ثبت نام برای جذب و استخدام کادر پرستاری در بیمارستانهای تابعه در نیمه دوم تیر ماه خبر داد

بیشتر بخوانید »
--!>