نیروی شنوایی »

شنوایی و گروههای سنی

شنوایی و گروههای سنی

Admin 3 بهمن ۶, ۱۳۹۴ ۰

گوش آدمی همه امواج صوتی را نمی تواند بشنود. همان گونه که پیش از این یادآور شدیم گوش موجهایی را می تواند بشنود که دارای ارتعاش ۲۰ تا ۲۰۰۰۰ در ثانیه باشد. اما گروهی

بیشتر بخوانید »
--!>