up to date 21.2 »

نرم افزار پزشکی UpToDate 21.2

نرم افزار پزشکی UpToDate 21.2

خداقلی راهبی آذر ۲۷, ۱۳۹۲ ۰

UpToDate 21.2 منبع اطلاعاتی الکترونیکی است که اطلاعاتی تفصیلی را درباره مراقبت از بیمار و موارد بالینی ارائه میدهد که برای پزشکان و بیماران کاربرد دارد

بیشتر بخوانید »
--!>