0

سایت جامع علوم پزشکی ایران در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۱ شروع به کار کرد.

با توجه به کمبود کتابها و منابع در دسترس در رشته های علوم پزشکی در اینترنت و یا عدم توانایی دسترسی دانشجویان رشته های علوم پزشکی در ایران به این کتابها، به دلیل تسریع و راحتی دسترسی دانشجویان عزیز کشورمان به این منابع کتابهای مربوط به رشته های علوم پزشکی در بخش دانلود کتابهای علوم پزشکی قرار می گیرد.

اطلاع رسانی اخبار جدید در زمینه های علوم پزشکی، تازه های علوم پزشکی، همایش ها، استخدام و اخبار مربوط به دانشجویان، دانش آموختگان و دانشگاههای علوم پزشکی.

گرد آوری و انتشار مقالات و تازه های علوم پزشکی امروز.