0
نمونه سوالات ارشد آمار زیستی

نمونه سوالات ارشد آمار زیستی

سوالات آزمونهای کارشناسی ارشد آمار زیستی به همراه پاسخنامه به تفکیک سال در این قسمت قرار میگیرند.

این نمونه سوالات مربوط به آزمون های وزارت بهداشت از سال ۸۹ تا کنون می باشند.

کارشناسی ارشد آمار زیستی وزارت بهداشت سال تحصیلی ۹۰-۸۹ به همراه پاسخنامه

 

مشاهده کارنامه ها ودرصد ها قبول شدگان سالهای قبل آزمون ارشد آمار زیستی

 

رمز تمامی فایل ها : www.irmed.ir