0
نمونه سوالات ارشد روانشناسی بالینی

نمونه سوالات ارشد روانشناسی بالینی

سوالات آزمونهای کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی به همراه پاسخنامه به تفکیک سال آماده دانلود می باشد. این سوالات مربوط به آزمون وزارت بهداشت از سال ۸۶ تا کنون هستند.

برای دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان از لینک زیر روی سال مورد نظر کلیک کرده و نمونه سوال را همراه با پاسخنامه دریافت کنید.

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت سال تحصیلی ۸۷-۸۶ به همراه پاسخنامه

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت سال تحصیلی ۸۸-۸۷ به همراه پاسخنامه

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت سال تحصیلی ۸۹-۸۸ به همراه پاسخنامه

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت سال تحصیلی ۹۰-۸۹ به همراه پاسخنامه