0
نمونه سوالات ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

نمونه سوالات ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

سوالات آزمونهای کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان به همراه پاسخنامه به تفکیک سال آماده دانلود می باشد. این سوالات مربوط به آزمون وزارت بهداشت از سال ۸۸ تا کنون هستند.

 

برای دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان از لینک زیر روی سال مورد نظر کلیک کرده و نمونه سوال را همراه با پاسخنامه دریافت کنید.

کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان وزارت بهداشت سال تحصیلی ۸۹-۸۸ به همراه پاسخنامه

کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان وزارت بهداشت سال تحصیلی ۹۰-۸۹ به همراه پاسخنامه

کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان وزارت بهداشت سال تحصیلی ۹۱-۹۰ به همراه پاسخنامه

 

 

نمونه سوالات ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

نمونه سوالات ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

سوالات آزمونهای کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه به همراه پاسخنامه به تفکیک سال آماده دانلود می باشد. این سوالات مربوط به آزمون وزارت بهداشت از سال ۸۸ تا کنون هستند.

فرمت فایلها به صورت PDF می باشد. برای دانلود نرم افزار PDF خوان اینجا کلیک کنید.

برای دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه از لینک زیر روی سال مورد نظر کلیک کرده و نمونه سوال را همراه با پاسخنامه دریافت کنید.

کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه وزارت بهداشت سال تحصیلی ۸۹-۸۸ به همراه پاسخنامه

کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه وزارت بهداشت سال تحصیلی ۹۰-۸۹ به همراه پاسخنامه

کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه وزارت بهداشت سال تحصیلی ۹۱-۹۰ به همراه پاسخنامه

کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه وزارت بهداشت سال تحصیلی ۹۲-۹۱ به همراه پاسخنامه