0
نمونه سوالات ارشد اقتصاد بهداشت
نمونه سوالات ارشد ارگونومی

نمونه سوالات ارشد ارگونومی

سوالات ارشد ارگونومی به همراه پاسخنامه به تفکیک سال آماده دانلود می باشد. این سوالات مربوط به آزمون وزارت بهداشت از سال ۸۷ تا کنون هستند.

 

کارشناسی ارشد ارگونومی  وزارت بهداشت سال تحصیلی ۸۷-۸۸ به همراه پاسخنامه

کارشناسی ارشد ارگونومی وزارت بهداشت سال تحصیلی ۸۹-۸۸ به همراه پاسخنامه

کارشناسی ارشد ارگونومی وزارت بهداشت سال تحصیلی ۹۰-۹۱ به همراه پاسخنامه

 

 

رمز تمامی فایل ها : www.irmed.ir