0
کارشناسی ارشد بهداشت محیط در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

کارشناسی ارشد بهداشت محیط در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

با موافقت شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی مجوز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد بهداشت محیط به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان صادرشد.

به گزارش آی آر مد به نقل از وبدا، با موافقت شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی مجوز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد بهداشت محیط به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان صادرشد.

بنا به این گزارش ؛ این موافقت در دویست و بیست و چهارمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور در مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۲ صورت گرفته است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان در این ارتباط گفت : دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با راه اندازی رشته بهداشت محیط مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ۴ دانشجو راپذیرش می نماید.

دکتر "محمد شکاری" خاطر نشان کرد :  با توسعه زیر ساختهای آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی در رشته فیزیولوژی ، ژنتیک انسانی ، آموزش بهداشت و بیوشیمی بالینی نیز دانشجو کارشناسی ارشد می پذیرد.