0
نمونه سوالات ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی

نمونه سوالات ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی

سوالات آزمونهای کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی به همراه پاسخنامه به تفکیک سال آماده دانلود می باشد. این سوالات مربوط به آزمون وزارت بهداشت از سال ۸۷ تا کنون هستند.

برای دانلود نمونه سوالات کارشناسی رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی مراقبت های ویژه نوزادان از لینک زیر روی سال مورد نظر کلیک کرده و نمونه سوال را همراه با پاسخنامه دریافت کنید.

کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی وزارت بهداشت سال تحصیلی ۸۸-۸۷ به همراه پاسخنامه

کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی وزارت بهداشت سال تحصیلی ۸۹-۸۸ به همراه پاسخنامه

کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی وزارت بهداشت سال تحصیلی ۹۰-۸۹ به همراه پاسخنامه