0
دفترچه آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی ۱۳۹۴

دفترچه آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی ۱۳۹۴

امروز دفترچه آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی ۱۳۹۴ از سوی مرکز سنجش پزشکی کشور منتشر شد و ابهامات مربوط به این آزمون از جمله مجموعه های برخی رشته ها و ضرایب دروس این مجموعه ها برطرف شد. از سویی داوطلبان قادر خواهند بود با پرداخت هزینه مضاعف دو رشته مختلف از دو گروه متفاوت را جهت آزمون انتخاب نمایند.
جهت دانلود دفترچه آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی ۱۳۹۴ اینجا را کلیک نمایید.