0
دانلود بیوشیمی عمومی

دانلود بیوشیمی عمومی

 

دانلود رایگان کتاب بیوشیمی عمومی

بیوشیمی عمومی

بیوشیمی علمی است که درباره ترکیبات و واکنشهای شیمیایی در موجودات زنده بحث می‌کند. بیوشیمی علمی با پهنای وسیع و نا محدود است و این علم تمامی علوم پایه ای را در خود جا داده است. تاریخچه این علم به ۱۰۰ سال نمی رسد ولیکن در طول ۵۰ سال اخیر پیشرفت های خیلی  چشمگیری در این زمینه صورت گرفته . بیوشیمی پایه ی ملکولی یک موجود زنده و واکنش هایی که در طول آن رخ می دهد تا فعالیت های آن را مورد بررسی قرار می دهد . امروزه با کشف پروتئین های خاص در درون سلولی کنتیک آنزیمی مورد بررسی قرار می گیرد .

نام کتاب: بیوشیمی عمومی
نگارش: مهدی ایپکچی
جلد: ۱
تعداد صفحات: ۴۴۸
حجم فایل: ۵.۹۳MB
نوع فایل: pdf
پسورد فایل : www.irmed.ir

دانلود