0
شنوایی و گروههای سنی

شنوایی و گروههای سنی

گوش آدمی همه امواج صوتی را نمی تواند بشنود. همان گونه که پیش از این یادآور شدیم گوش موجهایی را می تواند بشنود که دارای ارتعاش ۲۰ تا ۲۰۰۰۰ در ثانیه باشد. اما گروهی از جانوران مانند سگ، می توانند به فراوانیهای بیش از ۲۰۰۰۰ ارتعاش که شنیدن آنها برای نوع آدمی امکان پذیر نیست پاسخ دهند.
سن یکی از مهمترین عواملی است که تفاوتهایی بین افراد در تیزحسی شنوایی ایجاد می کند. دکتر کرو با هزاران نفر پیر و جوان که سن آنها میان ۲۰ تا ۷۰ سالگی بود آزمایشهای گوناگونی درباره شنوایی انجام داد و دریافت که نواختها یا لحنهایی که فراوانی آنها کمتر از ۱۰۰۰ بود همه گروههای سنی به خوبی می توانستند بشنوند. اما هر چه سن بالاتر رود حساسیت شنوایی برای دامنه هایی با فراوانی بیش از ۸۰۰۰ کاهش می یابد. برای افرادی که سن آنها بین ۲۰ تا ۴۰ سال باشد بالاترین حد ۱۶۰۰۰ فراوانی است بین سن ۴۰ تا ۶۰ این مقدار به ۱۰۰۰۰ و برای بالاتر از ۶۰ سال به ۸۰۰۰ فراوانی تنزل می یابد.
دکتر کرو هنگامی که این نقص تدریجی را در شنوایی برای نواختها یا لحنهای بالاتر آشکار ساخت در صدد کشف علت آن برآمد. هر چند بسیای از مردم این عارضه را به پیری نسبت می دهند اما دکتر کرو با طرح آزمایشهای گوناگونی نتیجه می گیرد که کاهش تدریجی در نیروی شنوایی بر اثر افزایش سن به واسطه عیب و نقصی است که در وضع پرده صماخ یا پرده گوش ایجاد می گردد.
منبع: دکتر سلام
نخستین همایش کاربران کاشت حلزون شنوایی

نخستین همایش کاربران کاشت حلزون شنوایی

اولین همایش کشوری کاربران کاشت حلزون شنوایی کشور با هدف ارتقای دانش و آگاهی متخصصان در اهواز برگزار شد.

رئیس مرکز تحقیقات شنوایی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: هدف از برگزاری این همایش این است که مراجعات افراد که در سایر استانها عمل جراحی انجام داده اند به صفر برسد و کلیه خدمات قبل و بعد از عمل کاشت حلزون شنوایی گوش زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی اهواز و مرکز کاشت حلزون شنوایی خوزستان انجام گیرد.

دکتر نادر صاکی با بیان اینکه راه اندازی این مرکز باعث کاهش زیاد هزینه  بیماران شده است، افزود: بعد از راه اندازی این مرکز بیماران دیگر نه هزینه سفر به استانهای دیگر را دارند و نه مشکلات سکونت چندین ماهه برای تکمیل درمان. هدف ما این است که بتوانیم به عنوان عضو کوچکی از دانشگاه این خدمات را با کمترین هزینه در اختیار هم استانی های عزیز قرار بدهیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز افزود: در حدود ۵ ماه فعالیت مرکز کاشت حلزون شنوایی خوزستان تاکنون ۳۰ عمل جراحی موفق انجام شده است و همچنین در حال حاضر ۱۷ عمل جراحی آماده در نوبت داریم که از هفته آینده این عمل های نوبت بندی می شود و پروتزهای این عزیزان نیز تامین شده است.

مدیر گروه گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن دانشگاه علوم پزشکی اهواز در خصوص زمان انتظار بیماران برای عمل جراحی گفت: خوشبختانه نوبت دهی عمل جراحی کاشت حلزون شنوایی گوش به حداقل ممکن رسیده است که بیماران در یک دوره زمانی ۲ تا ۳ ماه مورد عمل قرار میگیرند که این زمان اعلام شده نیز بخاطر آماده سازی بیماران و خانواده آنها جهت عمل می باشد که بعد از عمل تمامی بیماران از نعمت شنوایی برخوردار می شوند.

رئیس انجمن علمی گوش و حلق و بینی و سر و گردن شاخه خوزستان در ادامه با بیان اینکه هیچ گونه مشکلی در تامین پروتز شنوایی وجود ندارد گفت: با توجه به سیاست گذاری های انجام شده در ابتدا برای بیماران یک دوره توانبخشی را تعریف می کنیم که آماده سازی آنها به نحو احسن صورت بگیرد این آماده سازی باعث شده که بتوانیم بیماران خوبی را انتخاب کنیم و مجموعا اگر به این نتیجه رسیدیم که بیمار و خانواده وی آمادگی دارند که عمل انجام بشود کاندید عمل می شوند.

منبع