0
منابع آزمون جامع علوم پایه اسفند ۹۱

منابع آزمون جامع علوم پایه اسفند ۹۱

آسیب شناسی

Basic Pathology    Kumar , Cortan , Robbins – Saunders (چاپ هشتم سال ۲۰۰۷)

 

آناتومی

۱- Snell Anatomy

۲-Gray’s for student

 

انگل شناسی

۱- Medical parasitology , Markell‌ یا ترجمه آن (آخرین چاپ)

۲- کرم شناسی پزشکی دکتر فریدون ارفع – آخرین چاپ

۳-تک یاخته شناسی پزشکی – دکتر ادریسیان – دکتر رضائیان – دکتر قربانی – دکتر کشاورز- دکتر محبعلی ۱۳۸۶

۴-بیماریهای انگل در ایران ( بیماریهای تک یاخته ای ) دکتر اسماعیل صائبی

 

ایمنی شناسی

۱– ایمنولوژی , تالیف دکتر محمد وجگانی – چاپ دهم ۱۳۹۱ – ناشر جهاد دانشگاهی

۲- Basic Immunology by : Abul K. Abbas and A. H.Lichman  – Latest Edition

۳- Cellular & Molecular Immunology by : Abul K.Abbas et al – Latest Edition

۴- Medical Immunology by : D.Stites etal – Latest Edition

 

بافت شناسی

بافت شناسی جان کوییرا

 

بهداشت

۱-طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی, تالیف پارک سال ۲۰۰۲ , ترجمه دکتر خسرو رفائی شیرپاک , جلد ۱ , ۲ , ۳ و ۴

۲– مطالب خواندنی درباره بیماریهای اسهالی ترجمه احمدرضا فرسار, انتشارات وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی

۳– شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی در ایران – دکتر کامل شادپور – انتشارات گسترش شبکه های بهداشتی , درمانی کشور

۴– مجموعه آخرین دستورالعمل های مربوط به برنامه های ARI,IDD , CDD,EPI

 

بیوشیمی

۱- Harper

۲- Text book of Biochemistry , Devlin

۳- Principles of Biochemistrry , Lehninger

 

تغذیه

۱- Krause’s & Food Nutrition & Diet therapy 2008

۲- Basic Nutrition , Robinson

 

جنین شناسی

Langman’s medical Embryology , sadler ( آخرین چاپ )

 

حشره شناسی پزشکی

کلیات حشره شناسی پزشکی ( تالیف : م . سرویس ) ترجمه : زعیم , م . سیدی رشتی , م . ع . صائبی , م . ا . انتشارات دانشگاه تهران شماره ۲۰۸۹ , ۱۳۷۰

 

روانشناسی

زمینه روانشناسی هیلگارد ترجمه دکتر محمدتقی براهنی و همکاران – سال ۱۳۸۵- ناشر انتشارات رشد

 

ژنتیک

۱- اصول ژنتیک پزشکی Emery ترجمه و تالیف دکتر محمدرضا نوری دلوئی -ویرایش سیزدهم ( چاپ نخست به فارسی ۱۳۸۶) انتشارات جامعه نگر

۲- Essential medical Genetics , J. M. conner (آخرین چاپ )

 

فیزیک پزشکی

۱-فیزیک پزشکی تالیف آقایان : دکتر محمدجواد ابوالحسنی ، محمدتقی بحرینی طوسی ، دکتر سعید سرکار ، دکتر علی اکبر شرفی و دکتر محمدعلی عقابیان – چاپ دوم ، ۱۳۸۷ ، نشر ماه مهر

۲-فیزیک پزشکی تالیف دکتر عباس تکاور آخرین چاپ

 

فیزیولوژی

۱) Text book of medical physiology , A.Guyton & E.Hall, (W.B.sanders)آخرین چاپ

۲) Review of medical physiology , W.F.Ganong , Appleton & Lange

۳) Text Book of medical physiology, Berlle & Levy , Mosby

 

قارچ شناسی پزشکی

۱- کتاب قارچ شناسی پزشکی جامع تالیف دکتر فریده زینی ، دکتر سیدعلی مهبد و دکتر مسعود امامی

۲- Medical Mycology , E.G.V. Evans and M.D. Richardson (ترجمه دکتر خسروی – آخرین چاپ)

 

میکروب شناسی

۱) Medical Microbiology , Jawetz et al. The latest edition

۲) Medical microbiology , Murray et al The latest edition

 

ویروس شناسی

۱) Medical Microbiology, Jawetz (آخرین چاپ)

۲) Medical Microbiology , Murray , 1998

(آخرین چاپ ) ۳) Zinssser microbiology

 

اندیشه اسلامی

معارف اسلامی ۱ نوشته محمدسعیدی مهر و امیر دیوانی چاپ معاونت امور اساتید ویراست دوم

 

انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی ایران ویراست چهارم – چاپ معاونت امور اساتید

 

زبان انگلیسی

۱) English for the students of medicine (ESM ۲ ) – تالیف دکتر تحریریان

۲)English for the students of medicine (ESM 3 ) – تالیف دکتر تحریریان

۳) Medical English ( English in Medicine), Vaughan James

۴) “ Mosby’s’ Medical , Nursing and Allied Health Dictionary

از کتاب ردیف ۴، بخش’’ ’’ Medical Terminologyصفحه ۱۷۳۳ الی ۱۷۴۹